Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Łada” w Biłgoraju

Aktualności

12-09-2023

Projekt przebudowy układu komunikacyjnego Nadstawna 10- Lubelska 13.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju informuje, że został opracowany projekt przebudowy układu komunikacyjnego Nadstawna 10- Lubelska 13.

» zobacz więcej
11-09-2023

Planowana wycinka drzew przy ulicy Nadstawnej 36 w Biłgoraju.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju informuje mieszkańców budynku przy ulicy Nadstawnej 36 w Biłgoraju , że zamierza wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miasta Biłgoraj o wyrażenie zgody na nieodpłatne wycięcie  uschniętych drzew  rosnących od strony

południowo - zachodniej

Jarzębina  - 4 szt.

Akacja -      1 szt.

» zobacz więcej
14-08-2023

Przedsezonowe sprawdzanie ciśnienia wody w co.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ ŁADA” w Biłgoraju informuje że, od dnia 17.08.2023r. będą prowadzone prace hydrauliczne we wszystkich budynkach Spółdzielni polegające na sprawdzeniu ciśnienia czynnika grzewczego i ewentualnym uzupełnieniu do zimowego ciśnienia roboczego.

» zobacz więcej
11-08-2023

PLANOWANA WYCINKA DRZEW PRZY UL LUBELSKIEJ 13

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju informuje mieszkańców budynku przy ulicy Lubelskiej 13 w Biłgoraju , że zamierza wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miasta Biłgoraj o wyrażenie zgody na nieodpłatne wycięcie drzew:
• Klon – 1 szt.
• Morwa – 1 szt.
• Modrzew – 1 szt.
rosnące przy budynku Lubelska 13 od strony północnej.
Uwagi w przedmiotowej sprawie prosimy zgłaszać na piśmie w terminie do dnia
12 września 2023 roku w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej.

» zobacz więcej
10-08-2023

Planowana wycinka drzew przy ulicy Kościuszki 30 w Biłgoraju.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju informuje mieszkańców budynku przy ulicy Kościuszki 30 w  Biłgoraju , że zamierza wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miasta Biłgoraj o wyrażenie zgody na nieodpłatne wycięcie drzew:

» zobacz więcej
07-08-2023

UWAGA OSZUŚCI !!

SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA „ ŁADA „  W BIŁGORAJU, INFORMUJE ,ŻE DO BIURA SPÓŁDZIELNI WPŁYWAJĄ INFORMACJE OD MIESZKAŃCÓW OSIEDLI O OSOBACH , KTÓRE PROPONUJĄ RÓZNE USŁUGI POWOŁĄJĄC SIĘ NA TO IŻ SĄ PRACOWNIKAMI SPÓŁDZIELN I PRÓBUJĄ WEJŚĆ NA KLATKI SCHODOWE.W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM UPRASZA SIĘ O NIEWPUSZCZANIE OSÓB NIEZNANYCH NA KLATKI SCHODOWE, ZAMYKANIE DRZWI DO KLATEK  I ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI.

» zobacz więcej
07-08-2023

Planowana wycinka drzew przy ulicy Nadstawna 10 w Biłgoraju.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju informuje mieszkańców budynku przy ulicy Nadstawna 10 w  Biłgoraju , że zamierza wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miasta Biłgoraj o wyrażenie zgody na nieodpłatne wycięcie drzew:

» zobacz więcej
30-06-2023

Przetarg na wykonanie zadaszeń nad balkonami budynku przy ul. Cegielnianej 27 w Biłgoraju.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju informuje, że ogłasza przetarg na wykonanie zadaszeń nad balkonami ostatnich kondygnacji budynku przy ul. Cegielnianej 27 w Biłgoraju.

» zobacz więcej
04-05-2023

Planowana wycinka drzew przy ulicy Nadstawnej 46 w Biłgoraju.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju informuje mieszkańców budynku przy ulicy Nadstawnej 46 w Biłgoraju , że zamierza wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miasta Biłgoraj o wyrażenie zgody na nieodpłatne wycięcie  uschniętego drzewa  rosnącego od strony południowej Jarzębina  - 1 szt.

» zobacz więcej
05-04-2023

Planowana wycinka drzew przy ulicy Sienkiewicza 14 w Biłgoraju

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Łada,, w Biłgoraju informuje mieszkańców budynku Sienkiewicza 14 , że zamierza wystąpić do Urzędu Miasta o wyrażenie zgody na nieodpłatne wycięcie 4 szt. świerków rosnących przy budynku od strony prywatnej posesji  A. Kraków 59.     

» zobacz więcej
22-12-2022

Zmiana opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Od 01.01.2023r ulega zmianie wysokość opłat za odbiór odpadów komunalnych. Rada Miasta Biłgoraja ustaliła wysokość opłat na kwotę 24zł od jednego mieszkańca.

» zobacz więcej
30-11-2022

Informacja w sprawie zmiany stawek opłat eksploatacyjnych z dniem 01.12.2022r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju uprzejmie informuje, że na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej nr 7/8/22 z dn. 22.08.2022 r. od dnia 01.12.2022 r. zmianie ulegną stawki eksploatacji oraz funduszu remontowego w budynkach mieszkalnych  Spółdzielni.

» zobacz więcej
07-11-2022

Koncepcja układu komunikacyjnego dla nieruchomości położonej przy ul. Piłsudskiego 18.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada" w Biłgoraju informuje , że wykonana została
koncepcja układu komunikacyjnego dla nieruchomości położonej przy
ul. Piłsudskiego 18.

» zobacz więcej
15-06-2022

Koncepcja układu komunikacyjnego Kościuszki 99,101 , B.M.Cassino 18 i 20.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Łada,, w Biłgoraju przedstawia koncepcję układu komunikacyjnego  do zaopiniowania i wniesienia uwag przez mieszkańców.

» zobacz więcej
05-11-2021

Najem lokalu użytkowego Biłgoraj Plac Wolności 5.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju informuje, że istnieje możliwość najmu lokalu użytkowego zlokalizowanego w Biłgoraju
przy Placu Wolności 5 o pow. użytk. 344,75 m2


» zobacz więcej
18-01-2021

Koncepcja układu komunikacyjnego i oświetlenia ul. Sikorskiego 12,14, Porzeczna 16

   Do mieszkańców budynków Sikorskiego 12,14, Poprzeczna 16 w Biłgoraju

» zobacz więcej
17-04-2020

NALICZANIE ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT

Terminowe regulowanie należności czynszowych jest istotne zarówno dla lokatora, jak i dla Spółdzielni.  Opłaty eksploatacyjne  płacone przez użytkowników lokali stanowią podstawę finansowania naszej działalności. Dokonywanie terminowych opłat eksploatacyjnych pozwala nam na bieżące, comiesięczne regulowanie naszych należności wobec dostawców i odbiorców zewnętrznych oraz podatków i opłat.

» zobacz więcej
03-12-2019

INFORMACJA O WPROWADZENIU OPŁATY ZA SPUSZCZANIE I NAPEŁNIANIE WODY W INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Zarząd Spłdzielni Mieszkaniowej "Łada" podjął decyzję o wprowdzeniu opłaty za spuszczanie i napełnianie wody w instalacji centralnego ogrzewania zasobów Spółdzielni w wysokości 90 zł netto. Opłata dotyczy spuszczania wody, napełniania instalacji, kontrola poprawności wykonania prac tj. szczelności instalacji. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Prot.Zarządu Nr 33/19 z dnia 28.11.2019r

» zobacz więcej
31-07-2019

Ustalenie wysokości opłaty za usługi dodatkowe.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Łada" w Biłgoraju informuje,że z dniem 01.11.2019r wprowadza opłaty za usługi dodatkowe wykonywane na wniosek użytkowników lokali mieszkalnych i osób posiadających własnościowe prawo do lokali użytkowych oraz właścicieli lokali użytkowych związanych z wysyłką pism na wskazane adresy do korespondencji.( Uchwała Rady Nadzorczej nr 6/10/2019 z dnia 29 .07.2019r)

» zobacz więcej
04-07-2019

Ogłoszenie dotyczące rozliczeń kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju informuje, że podczas odczytów  wodomierzy w mieszkaniach zostało zarejestrowane miedzy innymi działanie elektromagnesów, przepływy wsteczne wody, uszkodzenia wodomierzy. Będziemy sprawdzać wszystkie informacje o nieprawidłowościach. Przypominamy mieszkańcom naszych zasobów , że będziemy stosować się do uregulowań zawartych w obowiązujących ustawach a także zawartych w statucie i regulaminach. W szczególności prosimy o zapoznanie się z  „Zasadami rozliczania kosztów wody i odprowadzenia ścieków” (strona internetowa spółdzielni, zakładka – podstawy prawne).

» zobacz więcej
22-12-2016

Informacja w sprawie dofinansowania stolarki okiennej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju od 1 stycznia 2017 roku

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju informuje , że na podstawie § 3 ust. 2 pkt 3 „Regulaminu tworzenia i wydatkowania środków funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych„ cytuję : „§3 ust 2 Środki funduszu remontowego wspólnego  przeznaczone są na:  pkt 3 koszty robocizny wymiany stolarki okiennej i drzwi balkonowych w lokalach mieszkalnych  w wysokości ustalonej przez Zarząd. Nie dotyczy właścicieli lokali i posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie będących członkami Spółdzielni ,”

» zobacz więcej
20-10-2015

REJESTR ZBIORÓW PROWADZONY PRZEZ ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Łada" w Biłgoraju informuje, że jawny rejestr zbiorów prowadzony przez Admiinstratora Bezpieczeństwa Informacji dostępny jest w siedzibie Spółdzielni przy ul. 3-go Maja 40 w Biłgoraju pok. Nr 2.

» zobacz więcej