Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Łada” w Biłgoraju

Aktualności

01-03-2024

Przetarg na wykonanie remontu balkonów w budynkach przy ul. Nadstawnej 56, Sienkiewicza 9, 14 w Biłgoraju.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju informuje, że ogłasza przetarg na  wykonanie remontu balkonów w budynkach  przy ul. Nadstawnej 56, Sienkiewicza 9, 14 w Biłgoraju.

» zobacz więcej
28-02-2024

Najem lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 33c w Biłgoraju.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju informuje, że istnieje możliwość najmu lokalu użytkowego zlokalizowanego w Biłgoraju
przy ul. Kościuszki 33c
o powierzchni użytkowej 49,10 m2  .

» zobacz więcej
28-02-2024

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 33.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju informuje, że istnieje możliwość najmu lokalu użytkowego zlokalizowanego w Biłgoraju
przy ul. Kościuszki 33
o powierzchni użytkowej  52,92 m2  .

» zobacz więcej
21-02-2024

Przetarg na wykonanie remontu kominów w budynkach przy ul. Cegielnianej 25, Kościuszki 97 i Piłsudskiego 62 III - V kl. w Biłgoraju.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju informuje, że ogłasza przetarg na wykonanie remontu kominów w budynkach przy ul. Cegielnianej 25, Kościuszki 97 i Piłsudskiego 62 III - V kl. w Biłgoraju.

» zobacz więcej
06-02-2024

Przetarg na remont parkingów chodników i dróg przy budynkach Boh. Monte Cassino 18, 20, Kościuszki 99, 101 w Biłgoraju.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju informuje, że ogłasza przetarg na remont parkingów chodników i dróg przy budynkach Boh. Monte Cassino 18, 20, Kościuszki 99, 101 w Biłgoraju. Sposób wykonania i szczegółowy zakres robót określają: przedmiar robót, projekt wykonawczy  i specyfikacja techniczna „Przebudowa i remont układu komunikacyjnego osiedla mieszkaniowego przy ul.”Bora” Komorowskiego / Boh. Monte Cassino w Biłgoraju”.

» zobacz więcej
07-11-2023

Projekt przebudowy układu komunikacyjnego Nadstawna 10- Lubelska 13.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju informuje, że został opracowany ostateczny projekt przebudowy układu komunikacyjnego Nadstawna 10- Lubelska 13 zgodnie z sugestiami mieszkańców.

» zobacz więcej
25-09-2023

UWAGA OSZUŚCI !!

Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Łada”  w Biłgoraju, informuje ,że do biura Spółdzielni wpływają informacje od mieszkańców osiedli o osobach , które proponują różne usługi między innymi wymianę drzwi wejściowych do mieszkań powołując się na to iż są pracownikami Spółdzielni  i próbują wejść na klatki schodowe. w związku z powyższym przypominamy że Spółdzielnia nie wymienia drzwi do lokali mieszkalnych, jedynie do klatek schodowych piwnic pomieszczeń wspólnych. W związku z powyższym prosimy o niewpuszczanie osób nieznanych na klatki schodowe, zamykanie drzwi do klatek  i zachowanie szczególnej ostrożności.

» zobacz więcej
22-12-2022

Zmiana opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Od 01.01.2023r ulega zmianie wysokość opłat za odbiór odpadów komunalnych. Rada Miasta Biłgoraja ustaliła wysokość opłat na kwotę 24zł od jednego mieszkańca.

» zobacz więcej
30-11-2022

Informacja w sprawie zmiany stawek opłat eksploatacyjnych z dniem 01.12.2022r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju uprzejmie informuje, że na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej nr 7/8/22 z dn. 22.08.2022 r. od dnia 01.12.2022 r. zmianie ulegną stawki eksploatacji oraz funduszu remontowego w budynkach mieszkalnych  Spółdzielni.

» zobacz więcej
17-04-2020

NALICZANIE ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT

Terminowe regulowanie należności czynszowych jest istotne zarówno dla lokatora, jak i dla Spółdzielni.  Opłaty eksploatacyjne  płacone przez użytkowników lokali stanowią podstawę finansowania naszej działalności. Dokonywanie terminowych opłat eksploatacyjnych pozwala nam na bieżące, comiesięczne regulowanie naszych należności wobec dostawców i odbiorców zewnętrznych oraz podatków i opłat.

» zobacz więcej
03-12-2019

INFORMACJA O WPROWADZENIU OPŁATY ZA SPUSZCZANIE I NAPEŁNIANIE WODY W INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Zarząd Spłdzielni Mieszkaniowej "Łada" podjął decyzję o wprowdzeniu opłaty za spuszczanie i napełnianie wody w instalacji centralnego ogrzewania zasobów Spółdzielni w wysokości 90 zł netto. Opłata dotyczy spuszczania wody, napełniania instalacji, kontrola poprawności wykonania prac tj. szczelności instalacji. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Prot.Zarządu Nr 33/19 z dnia 28.11.2019r

» zobacz więcej
31-07-2019

Ustalenie wysokości opłaty za usługi dodatkowe.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Łada" w Biłgoraju informuje,że z dniem 01.11.2019r wprowadza opłaty za usługi dodatkowe wykonywane na wniosek użytkowników lokali mieszkalnych i osób posiadających własnościowe prawo do lokali użytkowych oraz właścicieli lokali użytkowych związanych z wysyłką pism na wskazane adresy do korespondencji.( Uchwała Rady Nadzorczej nr 6/10/2019 z dnia 29 .07.2019r)

» zobacz więcej
04-07-2019

Ogłoszenie dotyczące rozliczeń kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju informuje, że podczas odczytów  wodomierzy w mieszkaniach zostało zarejestrowane miedzy innymi działanie elektromagnesów, przepływy wsteczne wody, uszkodzenia wodomierzy. Będziemy sprawdzać wszystkie informacje o nieprawidłowościach. Przypominamy mieszkańcom naszych zasobów , że będziemy stosować się do uregulowań zawartych w obowiązujących ustawach a także zawartych w statucie i regulaminach. W szczególności prosimy o zapoznanie się z  „Zasadami rozliczania kosztów wody i odprowadzenia ścieków” (strona internetowa spółdzielni, zakładka – podstawy prawne).

» zobacz więcej
22-12-2016

Informacja w sprawie dofinansowania stolarki okiennej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju od 1 stycznia 2017 roku

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju informuje , że na podstawie § 3 ust. 2 pkt 3 „Regulaminu tworzenia i wydatkowania środków funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych„ cytuję : „§3 ust 2 Środki funduszu remontowego wspólnego  przeznaczone są na:  pkt 3 koszty robocizny wymiany stolarki okiennej i drzwi balkonowych w lokalach mieszkalnych  w wysokości ustalonej przez Zarząd. Nie dotyczy właścicieli lokali i posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie będących członkami Spółdzielni ,”

» zobacz więcej
20-10-2015

REJESTR ZBIORÓW PROWADZONY PRZEZ ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Łada" w Biłgoraju informuje, że jawny rejestr zbiorów prowadzony przez Admiinstratora Bezpieczeństwa Informacji dostępny jest w siedzibie Spółdzielni przy ul. 3-go Maja 40 w Biłgoraju pok. Nr 2.

» zobacz więcej