Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Łada” w Biłgoraju

Aktualności

18-12-2012

Masz problem z wentylacją i nie chcesz za dużo płacić za ogrzewanie?

Wentylacja mieszkań

           

Ze względu na dużą ilość zgłoszeń dotyczących wentylacji przypominamy o informacjach przekazywanych  podczas spotkań z mieszkańcami, a także w kolejnych wydaniach biuletynu. Wielokrotnie zgłaszany problem pojawiania się wilgoci w mieszkaniach, odwracania się ciągów wentylacyjnych (to jest nawiewania powietrza
z wentylacji) nie jest łączony z niewłaściwą eksploatacją mieszkania. Przypominamy, że te zjawiska są ze sobą powiązane.

Każde mieszkanie winno być wentylowane – tzn. musi być zapewniona wymiana powietrza. Wyprowadzenie powietrza następuje poprzez kratki wentylacyjne
a doprowadzenie – poprzez kratki nawiewne (montowane najczęściej w oknach) lub poprzez rozszczelnione okna lub drzwi. Ilość powietrza wyprowadzonego przez wentylację z mieszkania równa się ilości powietrza doprowadzonego. Jeżeli użytkownik lokalu nie zapewni możliwości dopływu powietrza to następuje zjawisko nadmuchu powietrza poprzez kratki wentylacyjne.

Zwracamy uwagę na ważne zagadnienie - nie oszczędzamy ciepła uniemożliwiając właściwe działanie wentylacji poprzez zamykanie dopływu powietrza do mieszkań. Często użytkownicy mieszkań twierdzą, że nie będą rozszczelniać okien i wentylować pomieszczeń bo wtedy poniosą większe koszty na ogrzanie powietrza dostającego się z zewnątrz. Zapominają jednak o tym, że szczelne zamkniecie mieszkania skutkuje zmianą ciśnienia w mieszkaniu, oraz odwróceniem kierunku przepływu powietrza, w co najmniej jednym kanale wentylacyjnym i zaczyna napływać zimne powietrze poprzez wentylację. To powietrze musi być zagrzane do temperatury w mieszkaniu a ponadto kanał wentylacyjny, okna i ściany zewnętrzne będą ulegały zawilgoceniom co powoduje konieczność ich osuszania i w konsekwencji następuje zwiększone zużycie energii cieplnej.

            Brak właściwej wentylacji powoduje powstanie następujących zjawisk:

  1. Zmiana temperatury kanałów wentylacyjnych.

W zimie następuje znaczne schłodzenie i pojawienie się wilgoci, a w krańcowych przypadkach głównie przy kanałach wentylacyjnych woda spływa ze ściany. To zjawisko nasila się wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej i wzrostem wilgotności w mieszkaniu. Schłodzenie kanałów wentylacyjnych do jednego mieszkania powoduje chłodzenie sąsiednich i w konsekwencji odwracają się ciągi wentylacyjne w mieszkaniach będących w tym samym pionie.

      2. Obniżone ciśnienie w mieszkaniu.

Wpływa na gorsze samopoczucie, a nawet zachorowania mieszkańców.

     3. Zawilgocenie całego mieszkania.

W zamieszkałym mieszkaniu jest wytwarzana para wodna. Jest to wilgoć w wydychanym powietrzu, wytwarzana podczas gotowania, prania itp. Dlatego też wilgoć powstanie nawet w najlepiej izolowanym mieszkaniu (ocieplone ściany, wymienione okna, drzwi wejściowe). Dokładne uszczelnianie okien i drzwi wejściowych (bez stosowania dodatkowych nawiewów) zawsze doprowadzi do zawilgocenia i zagrzybienia mieszkania.

Nie można żądać prawidłowego działania wentylacji jeżeli nie będzie dopływu powietrza do mieszkania.

            Ponieważ stosowana obecnie stolarka jest bardzo szczelna w celu usprawnienia wentylacji można stosować następujące rozwiązania:

  • montować nawietrzaki (najczęściej w oknach ) -zwykłe lub automatyczne,
  • rozszczelniać okna poprzez odpowiednie ustawienie klamki,
  • zdjąć (wyciąć) część uszczelek przylgowych w oknach.

Szczególnie skuteczną metodą zabezpieczenia się przed gromadzeniem wilgoci w mieszkaniu i powstaniem pleśni jest stosowanie w oknach nawiewów które otwierają się przy zwiększonej wilgotności (nawietrzaki higroskopijne).

Drugim bardzo istotnym czynnikiem jest zapewnienie całkowitej wymiany powietrza w mieszkaniach. Najprostszym sposobem jest otwieranie okien co najmniej jeden raz dziennie w każdym pomieszczeniu przy zamkniętych zaworach grzejnikowych.

Przypominamy, że w drzwiach do łazienek powinny znajdować się dolne otwory nawiewne.

Kolejny często występujący błąd to włączenie okapu montowanego nad kuchenką do kratki wentylacyjnej w kuchni .W takim przypadku należy wykonać drugą kratkę wentylacyjną nad istniejącą kratką w przewodzie wentylacyjnym, aby umożliwić wentylację całego pomieszczenia. Przypominamy również o konieczności systematycznego mycia i czyszczenia kratek wentylacyjnych, gdyż ze względu na odkładający się na nich kurz i tłuszcz stają się całkowicie niedrożne.

Działania te zapewnią wymuszenie odpowiedniej cyrkulacji powietrza w mieszkaniu i utrzymanie odpowiedniej wilgotności ( do 55%).

Pojawienie się pleśni i grzybów jest w późniejszym okresie coraz trudniejsze do zwalczenia.

Należy również zaznaczyć, że wpływ tych wszystkich czynników jest bardzo negatywny dla ludzi przebywających w tych pomieszczeniach (alergie, bóle głowy, osłabiona odporność organizmu).

Dlatego też, każdy z mieszkańców musi podjąć wszelkie możliwe starania, aby w mieszkaniu wentylacja działała prawidłowo.

 

Przy braku doprowadzenia powietrza do mieszkań (zamknięte i szczelne okna i drzwi) pracownicy spółdzielni nie mają możliwości zapewnienia prawidłowego działania wentylacji ani też spowodowania żeby woda nie skraplała się na przewodach wentylacyjnych i oknach. W takich warunkach nie będą również przeprowadzane pomiary wentylacji. Całkowite zamknięcie dopływu powietrza może spowodować zatrucie gazem lub spalinami z kuchenek lub piecyków gazowych a wszelka odpowiedzialność z tytułu zaistnienia niekorzystnych zjawisk obciąża użytkowników lokali.

           

« powrót