Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Łada” w Biłgoraju

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Łada" w Biłgoraju

ul. 3 Maja 40
23-400 Biłgoraj

e-maile:
smlada@poczta.onet.pl
sekretariat@smlada.pl
ksiegowosc@smlada.pl
gzm@smlada.pl

Telefony Spółdzielni:

Centrala: 84 688–29–30
Dyżurny: 84 686–58–86 lub 604–564–255
Zgłaszanie usterek i stanu wodomierzy:
- 84 688–29–47
- 84 688–29–37
- 84 688–29–44

Godziny pracy Spółdzielni:

poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00

Wykaz telefonów bezpośrednich Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju

Nr. pokoju Telefon
16 SEKRETARIAT 84 – 688 – 29 – 30
15 PREZES ZARZĄDU 84 – 688 – 29 – 33
17 ZASTĘPCA PREZESA – Kierownik Działu Technicznego 84 – 688 – 29 – 34
6 GŁÓWNY KSIĘGOWY – Członek Zarządu 84 – 688 – 29 – 32
2 Główny specjalista ds. nieruchomości
Samodzielne stanowisko ds. członkowsko-mieszkaniowych
84 – 688 – 29 – 42
3 Księgowość 84 – 688 – 29 – 35
4 ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 84 – 688 – 29 – 38
5 Stanowisko ds. czynszu 84 – 688 – 29 – 43
7 KIEROWNIK DZIAŁU
Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
84 – 688 – 29 – 45
8 Administrator: Plac Wolności, Szewska, Widok
Administrator osiedla Śródmieście - Mistrz Grupy Remontowej
Stanowisko ds. samorządowych
84 – 688 – 29 – 36
9 Administrator osiedla Ogrody
Stanowisko ds. lokali użytkowych
84 – 688 – 29 – 37
10 Administrator osiedla Nadstawna
Administrator osiedla Puszcza Solska
84 – 688 – 29 – 47
13 RADCA PRAWNY 84 – 688 – 29 – 45
14 INSPEKTOR NADZORU 84 – 688 – 29 – 46

Członkowie rady nadzorczej przyjmują interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 – 16:00