Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Łada” w Biłgoraju

Wolne lokale

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Łada"w Biłgoraju posiada wolne lokale użytkowe do wynajęcia.

1. Lokal użytkowy przy ul.Kościuszki 33 o pow. 52,92 m2. Minimalna stawka za powierzchnię użytkową 23,00zł/m2+ VAT plus media.

2. Lokal użytkowy przy ul. Kościuszki 39 o pow. 65,50 m2. Minimalna stawka za powierzchnię użytkową 35,58 zł/m2+ VAT plus media.

 

Do sprzedazy:

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  „Łada”  w Biłgoraju ogłasza przetarg na sprzedaż pawilonu handlowego zlokalizowanego w Biłgoraju przy ulicy Plac Wolności 5 o powierzchni użytkowej 500 m 2  usytuowanego na działce nr 104/4 arkusz mapy 29

Cena wywoławcza 1 600 000 zł.

Przed przystąpieniem do przetargu należy wpłacić wadium w kwocie 50 000 zł na konto   nr 53 9602 0007 0000 0257 2000 0001, i kserokopię tej wpłaty należy dołączyć do oferty.

Chętnych prosimy o składanie ofert w zaklejonych kopertach z dopiskiem   „ Przetarg na sprzedaż pawilonu Plac Wolności 5” w sekretariacie Spółdzielni  przy ul. 3-Go maja 40 w Biłgoraju  do dnia 25.07.2024 do godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.07.2024o godz. 12.15

W przypadku rezygnacji wybranego oferenta wpłacone przez niego wadium nie polega zwrotowi. Przetarg może być unieważniony bez podania przyczyny.