Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Łada” w Biłgoraju

Aktualności

03-07-2024

SPRZEDAŻ PAWILONU PLAC WOLNOŚCI 5

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  „Łada”  w Biłgoraju ogłasza przetarg na sprzedaż pawilonu handlowego zlokalizowanego w Biłgoraju przy ulicy Plac Wolności 5 o powierzchni użytkowej 500 m 2  usytuowanego na działce nr 104/4 arkusz mapy 29.

Cena wywoławcza 1 600 000 zł.

Przed przystąpieniem do przetargu należy wpłacić wadium w kwocie 50 000 zł na konto   nr 53 9602 0007 0000 0257 2000 0001, i kserokopię tej wpłaty należy dołączyć do oferty.

Chętnych prosimy o składanie ofert w zaklejonych kopertach z dopiskiem   " Przetarg na sprzedaż pawilonu Plac Wolności 5” w sekretariacie Spółdzielni ul. 3-go Maja 40 w Biłgoraju   do dnia 25.07.2024 do godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.07.2024o godz. 12.15

W przypadku rezygnacji wybranego oferenta wpłacone przez niego wadium nie polega zwrotowi. Przetarg może być unieważniony bez podania przyczyny.

Zdjęcia dla wpisu

« powrót