Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Łada” w Biłgoraju

Aktualności

19-04-2024

Zawiadomienie o terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju zgodnie z § 29 ust 1 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie w częściach:

Część nr I dnia 14.05.2024 r, część nr II dnia 16.05.2024 r, część nr. III dnia 20.05.2024 r,  

część nr IV dnia 21.05.2024 r. część nr V dnia 23.05.2024 r.                        

Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbędą się o godz.17 00 w Świetlicy przy ulicy  Nadstawnej 56 A w Biłgoraju.

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie obrad części Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca i sekretarz.
  3. Wybór Komisji:

a /mandatowo - skrutacyjnej

b/ uchwał i wniosków

4.       Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 r oraz program działania Spółdzielni na 2024r. i lata następne.

5.       Przedłożenie sprawozdania finansowego za 2023 r. oraz   oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd może zaciągnąć.

6.       Podział nadwyżki bilansowej za 2023 rok.

7.       Informacja na temat zbycia gruntu w Suścu.

8.       Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 r.

9.       Dyskusja.

10.   Podjęcie uchwał w sprawach:

a)       przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni,

b)      przyjęcia kierunków działania,

c)       zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok,

d)      podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok,

e)       oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd może zaciągnąć,

f)       zbycia gruntu w Suścu,

g)      przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej,

h)      absolutorium członkom Zarządu.

11.   Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

12.   Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania
Harmonogram części Walnego Zgromadzenia w 2024r » zobacz/pobierz

« powrót