Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Łada” w Biłgoraju

Aktualności

27-03-2024

Planowana wycinka drzew przy ulicy Rynek 16 w Tarnogrodzie.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju informuje mieszkańców budynku przy ulicy Rynek 16 w Tarnogrodzie, że zamierza wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miasta Tarnogród o wyrażenie zgody na nieodpłatne wycięcie drzew:

·        Lipa – 1 szt. rosnące przy budynku Rynek 16 od strony południowej.

Uwagi w przedmiotowej sprawie prosimy zgłaszać na piśmie w terminie do dnia

29 kwietnia 2024 roku w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej.

« powrót