Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Łada” w Biłgoraju

Aktualności

28-02-2024

Najem lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 33c w Biłgoraju.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju informuje, że istnieje możliwość najmu lokalu użytkowego zlokalizowanego w Biłgoraju
przy ul. Kościuszki 33c
o powierzchni użytkowej 49,10 m2  .

Chętnych prosimy o składanie ofert w zaklejonych kopertach z podaniem branży oraz stawki eksploatacji netto za 1 m2.
Minimalna stawka za powierzchnię użytkową 17,00 zł/m2 +VAT plus media.
Przed przystąpieniem do przetargu należy uiścić wadium w kwocie 2000 zł
na konto nr 53 9602 0007 0000 0257 2000 0001, a kserokopię wpłaty należy dołączyć do oferty.

         Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ Przetarg na najem lokalu Biłgoraj ul. Kościuszki 33c” należy składać w sekretariacie Spółdzielni
do dnia 19.03.2024 do godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.03.2024 o godz. 12.15
 

Przetarg może być unieważniony lub odwołany bez podania przyczyny.

« powrót