Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Łada” w Biłgoraju

Aktualności

17-11-2023

Planowana wycinka drzew przy ulicy Kościuszki 27 w Józefowie.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju informuje mieszkańców budynku przy ulicy Kościuszki 25 oraz Kościuszki 27 w Józefowie, że zamierza wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miasta Józefów o wyrażenie zgody na nieodpłatne wycięcie drzew:

·        Wierzba – 1 szt. rosnące przy budynku Kościuszki 27 od strony zachodniej.

Uwagi w przedmiotowej sprawie prosimy zgłaszać na piśmie w terminie do dnia 18 grudnia 2023 roku w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej.


 

« powrót