Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Łada” w Biłgoraju

Aktualności

30-11-2022

Informacja w sprawie zmiany stawek opłat eksploatacyjnych z dniem 01.12.2022r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju uprzejmie informuje, że na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej nr 7/8/22 z dn. 22.08.2022 r. od dnia 01.12.2022 r. zmianie ulegną stawki eksploatacji oraz funduszu remontowego w budynkach mieszkalnych  Spółdzielni.

Obowiązujące od 1 kwietnia 2021r. stawki opłat w  nieruchomościach mieszkalnych nie pokryły w pełni kosztów ponoszonych przez Spółdzielnię na eksploatację i utrzymanie nieruchomości budynkowych. Za rok 2021 w skali całej Spółdzielni koszty na utrzymanie i eksploatację nieruchomości budynkowych były wyższe od opłat naliczonych według obowiązujących stawek o kwotę 173,6 tys. zł. Koszty utrzymania i eksploatacji nieruchomości budynkowych od ostatniej podwyżki a także planowane na 2023r wykazują tendencję wzrostową (np. wzrost cen energii elektrycznej, gazu, wzrost kosztów szeroko pojętych konserwacji w tym przeglądów, ubezpieczeń, podatków  i opłat itp.) co  przy utrzymaniu dotychczasowych stawek opłat powodować będzie dalsze narastanie różnic pomiędzy ponoszonymi kosztami i naliczonymi opłatami na ich pokrycie. Inflacja, wzrost cen rynkowych usług i materiałów oraz wynagrodzenia minimalnego, zwiększenie obciążeń podatkowych, wymuszają także wzrost kosztów usług świadczonych na rzecz Spółdzielni przez firmy zewnętrzne.

Porównanie ponoszonych kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości budynkowych oraz uzyskiwanych (naliczanych) wpływów na ich pokrycie wg. aktualnych stawek opłat wskazują na konieczność zmiany (podwyżki) podstawowej stawki opłat dla lokali mieszkalnych w nieruchomościach.

 Dla zrównoważenia ponoszonych przez Spółdzielnię kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości budynkowych mieszkalnych, z naliczanymi opłatami na ich pokrycie Rada Nadzorcza podjęła  decyzję już od 1 grudnia 2022 r. o podwyżce miesięcznej stawki podstawowej opłat dla wszystkich lokali mieszkalnych co najmniej o 0,17 zł za 1m2 powierzchni użytkowej mieszkań  tj. o 12% w stosunku do stawek obecnie obowiązujących.

Ponadto w związku z informacją Biłgorajskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej o nowej taryfie dla ciepła  z dnia zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 16 listopada 2022 r. zmianie uległy zaliczki na dostawę energii cieplnej z sieci miejskiej oraz kotłowni gazowych BPEC.

Informacje o wysokości stawek opłat od  01.12.20022r zostały dostarczone do skrzynek pocztowych oraz przesłane drogą elektroniczną do poszczególnych lokali.. 

Pliki do pobrania
Rządowa Tarcza Antyinflacyjna » zobacz/pobierz

« powrót