Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Łada” w Biłgoraju

Aktualności

22-12-2016

Informacja w sprawie dofinansowania stolarki okiennej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju od 1 stycznia 2017 roku

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju informuje , że na podstawie § 3 ust. 2 pkt 3 „Regulaminu tworzenia i wydatkowania środków funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych„ cytuję : „§3 ust 2 Środki funduszu remontowego wspólnego  przeznaczone są na:  pkt 3 koszty robocizny wymiany stolarki okiennej i drzwi balkonowych w lokalach mieszkalnych  w wysokości ustalonej przez Zarząd. Nie dotyczy właścicieli lokali i posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie będących członkami Spółdzielni ,”

- ustalił nowe zasady dofinansowania wymiany stolarki okiennej  i drzwi balkonowych poprzez   dofinansowanie  wymiany okien w wysokości 15 zł/mb licząc po obwodzie okna i drzwi balkonowych oraz  wprowadzenie dodatkowego  ryczałtowego  dofinansowania w wysokości 90 zł/ szt.   pod warunkiem montażu nawietrzników w każdym pomieszczeniu , w którym będzie wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych oraz   zachowania istniejących wymiarów  i wyglądu zewnętrznego wymienianej stolarki .          Otwory wykonywane do montażu nawietrzników winny być frezowane. Wymianę należy wykonać zgodnie z prawem i sztuką budowlaną . Dofinansowanie będzie udzielone pod warunkiem spełnienia  w/w wymogów i sprawdzeniu przez pracownika Spółdzielni oraz  dostarczeniu kserokopii faktury VAT wraz z przedmiarem w terminie 14 dni od jej wystawienia. Ponadto informuje się, że Zarząd ustalił ryczałt w wys. 100zł /szt na montaż nawietrzników w istniejących oknach.

« powrót