Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Łada” w Biłgoraju

Aktualności

25-03-2022

Planowana wycinka drzewa przy ulicy Sikorskiego 16 w Biłgoraju.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Łada,, w Biłgoraju  informuje mieszkańców budynku Sikorskiego 16 w Biłgoraju, że zamierza wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miasta Biłgoraj o wyrażenie zgody na nieodpłatne wycięcie drzewa – wiąz, /całkowicie uschnięty / rosnącego przy  budynku od strony ulicy A. Kraków.

Uwagi w przedmiotowej sprawie prosimy zgłaszać na piśmie w terminie do dnia 25.04.2022 roku.

« powrót