Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Łada” w Biłgoraju

Władze Spółdzielni

Skład Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju wybrana przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na kadencję 2017-2020.

 1. Tomasz Bednarz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Jarosław Lipiec– Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Ryszard Dycha- Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Ryszard Niespodziewański- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 5. Zenon Kowalik- Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
 6. Paulin Czerw
 7. Małgorzata Dobrzańska                                                                                                                                                                                                                                                                                     Uzupełniono skład Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu Członków  2019-2020 o osoby:
 8. Małgorzata Łuczyn
 9. Anna Ziembicka - Dzido

Zarząd

W skład Zarządu wchodzą:

 1. Aleksander Bełżek- Prezes Zarządu od 16.09.2013 r.
 2. Mirosław Sitarz – Zastępca Prezesa Zarządu – Kierownik Działu Technicznego od 15.10.2002 r .
 3. Danuta Kaziród - Członek Zarządu od dnia 21.04.2006r.