Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Łada” w Biłgoraju

Aktualności

14-03-2018

ZAPYTANIE O CENĘ - DOCIEPLENIE ŚCIANY

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju informuje, że poszukuje wykonawcy docieplenia północnej ściany V klatki budynku przy ul. Sikorskiego 12 w Biłgoraju.

» zobacz więcej
14-03-2018

ZAPYTANIE O CENĘ - DOCIEPLENIE STROPODACHU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju informuje, że poszukuje wykonawcy docieplenia stropodachu budynku przy ul. Nadstawnej 56B w  Biłgoraju.

» zobacz więcej
12-03-2018

PRZETARG NA WYKONANIE WYMIENNIKOWNI + DODATKOWE WYJAŚNIENIA.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju ogłasza przetarg na wykonanie wymiennikowni w budynkach ul. B.M.Cassino 18, 20, Kościuszki 99, 101, Pl. Wolności 4.

» zobacz więcej
09-03-2018

Planowana wycinka drzew przy ulicy Cegielniana 13 w Biłgoraju.

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju informuje mieszkańców budynku przy ulicy Cegielnianej 13 w Biłgoraju , że zamierza wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miasta Biłgoraj o wyrażenie zgody na nieodpłatne wycięcie drzew: wierzba  – 2 szt.  rosnące  przy budynku Cegielniana 13.

» zobacz więcej
09-03-2018

Planowana wycinka drzew przy ulicy Piłsudskiego 28 w Biłgoraju.

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju informuje mieszkańców budynku przy ulicy Piłsudskiego 28 w Biłgoraju , że zamierza wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miasta Biłgoraj o wyrażenie zgody na nieodpłatne wycięcie drzew : lipa – 3 szt. , klon  – 2 szt. wierzba – 1 szt., modrzew - 3szt.  rosnące  przy budynku Piłsudskiego 28 od strony balkonów.

» zobacz więcej
09-03-2018

Planowana wycinka drzew przy ulicy Cegielniana 11 w Biłgoraju.

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju informuje mieszkańców budynku przy ulicy Cegielnianej 11 w Biłgoraju , że zamierza wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miasta Biłgoraj o wyrażenie zgody na nieodpłatne wycięcie drzew: świerk   – 3 szt. , modrzew – 1szt. rosnące  przy budynku Cegielniana 11.

 

» zobacz więcej
09-03-2018

Planowana wycinka drzew przy ulicy Piłsudskiego 30 w Biłgoraju.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju informuje mieszkańców budynku przy ulicy Piłsudskiego 30 w Biłgoraju , że zamierza wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miasta Biłgoraj o wyrażenie zgody na nieodpłatne wycięcie drzew: brzoza  – 3 szt., modrzew – 1 szt. rosnące  przy budynku Piłsudskiego 30 od strony balkonów i garaży.

» zobacz więcej
09-03-2018

Planowana wycinka drzew przy ulicy Cegielnianej 25 w Biłgoraju.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju informuje mieszkańców budynku przy ulicy Cegielnianej 25 w Biłgoraju , że zamierza wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miasta Biłgoraj o wyrażenie zgody na nieodpłatne wycięcie drzew: grab  – 2 szt., lipa – 5 szt., świerk – 2 szt, rosnące  przy budynku Cegielniana 25 od strony balkonów, oraz przy I kl. tuja – 1 szt.

 

» zobacz więcej
01-03-2018

ZAPYTANIE O CENĘ-WYMIANA OKIEN.

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju informuje, że poszukuje wykonawcy wymiany okien w piwnicach budynków ul. Nadstawna 56B, Krzeszowska 57A w Biłgoraju:

» zobacz więcej
22-02-2018

PRZETARG MA REMONT DRÓG I PARKINGÓW.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju ogłasza przetarg na wykonanie remontu istniejącego układu komunikacyjnego na terenie osiedla „Ogrody” II etap w Biłgoraju oraz remontu dróg i parkingów w Józefowie przy budynkach ul. Kościuszki 25,27.

» zobacz więcej
19-02-2018

Planowana wycinka drzew przy ulicy Rynek 16 w Tarnogrodzie.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju informuje mieszkańców budynku przy ulicy Rynek 16 w Tarnogrodzie , że zamierza wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie o wyrażenie zgody na nieodpłatne wycięcie drzew: lipa  – 4szt. rosnące  przy budynku Rynek 16.

» zobacz więcej
16-02-2018

PRZETARG NA REMONT KOMINÓW.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju ogłasza przetarg na remont kominów w budynkach ul. Nadstawna 56, 56A, 62  w Biłgoraju.

» zobacz więcej
29-09-2017

OGŁOSZENIE O ZAGOSPODAROWANIU TERENU ZIELENIĄ NA OSIEDLU OGRODY

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju informuje, że projekt zagospodarowania terenu zielenią jest do wglądu w biurze Spółdzielni pokój nr 7 w wersji papierowej i poniżej w wersji elektronicznej plik PDF. Wszelkie uwagi do projektu prosimy zgłaszać na piśmie w biurze Spółdzielni w terminie do końca października 2017r.

Projekt zagospadrowania terenu zielenią (PDF)

» zobacz więcej
05-01-2017

ZMIANA STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ Łada” w Biłgoraju zawiadamia, że zgodnie z „Ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” oraz uchwałą Rady Miasta Biłgoraj od 1 lipca 2013 roku obowiązuje rozliczenie odpadów komunalnych od liczby osób zamieszkałych w danym lokalu.
 

» zobacz więcej
22-12-2016

REGULAMIN ROZLICZANIA GOSPODARKI CIEPLNEJ

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju informuje, że w dniu 19.12.2016r. został uchwalony przez Radę Nadzorczą nowy regulamin rozliczania gospodarki cieplnej. Termin obowiązywania - od 1.01.2017r.

» zobacz więcej
22-12-2016

Informacja w sprawie dofinansowania stolarki okiennej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju od 1 stycznia 2017 roku

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju informuje , że na podstawie § 3 ust. 2 pkt 3 „Regulaminu tworzenia i wydatkowania środków funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych„ cytuję : „§3 ust 2 Środki funduszu remontowego wspólnego  przeznaczone są na:  pkt 3 koszty robocizny wymiany stolarki okiennej i drzwi balkonowych w lokalach mieszkalnych  w wysokości ustalonej przez Zarząd. Nie dotyczy właścicieli lokali i posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie będących członkami Spółdzielni ,”

» zobacz więcej
30-12-2015

ZMIANA TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Przedsębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju informuje o zmianie "Taryfy  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków" od dnia 1 stycznia 2016 r. Szczegółowa informacja w załączniku.

» zobacz więcej
20-10-2015

REJESTR ZBIORÓW PROWADZONY PRZEZ ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Łada" w Biłgoraju informuje, że jawny rejestr zbiorów prowadzony przez Admiinstratora Bezpieczeństwa Informacji dostępny jest w siedzibie Spółdzielni przy ul. 3-go Maja 40 w Biłgoraju pok. Nr 2.

» zobacz więcej
28-02-2015

NALICZANIE ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT

Zintegrowany System Informatyczny  Unisoft   funkcjonuje w Spółdzielni od 2010 roku i jest stale rozbudowywany o nowe funkcje i rozwiązania.

Takim nowym rozwiązaniem jest Elektroniczne Biuro  Obsługi Klienta.  W IV kwartale 2013 roku  rozbudowano je o możliwość podglądu salda odsetek, które Spółdzielnia nalicza od nieterminowych wpłat.  Saldo odsetek  będzie się także pojawiało w pismach wysyłanych do  mieszkańców  dotyczących  wysokości  opłat, rozliczenia wody itp.

» zobacz więcej
05-02-2015

APEL

26-07-2013

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

Zasady selektywnej zbiórki odpadów w załączniku

» zobacz więcej