Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Łada” w Biłgoraju

Aktualności

12-10-2018

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGÓW W BIŁGORAJU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 33 I W TARNOGRODZIE PRZY UL. RYNEK 8.

W oparciu o § 21 „Regulamin wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych” ,  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  „Łada” w Biłgoraju informuje o unieważnieniu przetargu bez podania przyczyn  na lokale użytkowe w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 33, oraz w Tarnogrodzie przy ul. Rynek 8. (Prot. Zarządu Nr 29/18 z dnia 12.10.2018r.).

» zobacz więcej
12-09-2018

ZMIANA TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W BIŁGORAJU.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju informuje o zmianie "Taryfy  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków". Szczegółowa informacja w załączniku.

» zobacz więcej
12-09-2018

ZMIANA TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W GORAJU I TARNOGRODZIE.

Gmina Goraj i Tarnogrodzki Zakład Komunalny  informują o zmianie "Taryf  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków". Szczegółowa informacja w załączniku.

» zobacz więcej
23-08-2018

NALICZANIE ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT

Zintegrowany System Informatyczny  Unisoft   funkcjonuje w Spółdzielni od 2010 roku i jest stale rozbudowywany o nowe funkcje i rozwiązania. Jednym z nich jest Elektroniczne Biuro  Obsługi Klienta, które  ma  możliwość podglądu salda odsetek naliczanych  od nieterminowych wpłat.  Saldo odsetek  pojawia się także w pismach wysyłanych do  mieszkańców  dotyczących  wysokości  opłat, rozliczenia wody itp.

» zobacz więcej
31-07-2018

Planowana wycinka drzew przy ulicy Nadstawnej 46 w Biłgoraju.

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju informuje mieszkańców budynku przy ulicy Nadstawnej 46 w Biłgoraju , że zamierza wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miasta Biłgoraj o wyrażenie zgody na nieodpłatne wycięcie drzewa ( jesion ) rosnącego  przy budynku Nadstawna 46   od strony zachodniej. 

» zobacz więcej
01-01-2018

ZMIANA STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ Łada” w Biłgoraju zawiadamia, że zgodnie z „Ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” oraz uchwałą Rady Miasta Biłgoraj od 1 lipca 2013 roku obowiązuje rozliczenie odpadów komunalnych od liczby osób zamieszkałych w danym lokalu.
 

» zobacz więcej
29-09-2017

OGŁOSZENIE O ZAGOSPODAROWANIU TERENU ZIELENIĄ NA OSIEDLU OGRODY

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju informuje, że projekt zagospodarowania terenu zielenią jest do wglądu w biurze Spółdzielni pokój nr 7 w wersji papierowej i poniżej w wersji elektronicznej plik PDF. Wszelkie uwagi do projektu prosimy zgłaszać na piśmie w biurze Spółdzielni w terminie do końca października 2017r.

Projekt zagospadrowania terenu zielenią (PDF)

» zobacz więcej
22-12-2016

REGULAMIN ROZLICZANIA GOSPODARKI CIEPLNEJ

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju informuje, że w dniu 19.12.2016r. został uchwalony przez Radę Nadzorczą nowy regulamin rozliczania gospodarki cieplnej. Termin obowiązywania - od 1.01.2017r.

» zobacz więcej
22-12-2016

Informacja w sprawie dofinansowania stolarki okiennej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju od 1 stycznia 2017 roku

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju informuje , że na podstawie § 3 ust. 2 pkt 3 „Regulaminu tworzenia i wydatkowania środków funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych„ cytuję : „§3 ust 2 Środki funduszu remontowego wspólnego  przeznaczone są na:  pkt 3 koszty robocizny wymiany stolarki okiennej i drzwi balkonowych w lokalach mieszkalnych  w wysokości ustalonej przez Zarząd. Nie dotyczy właścicieli lokali i posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie będących członkami Spółdzielni ,”

» zobacz więcej
20-10-2015

REJESTR ZBIORÓW PROWADZONY PRZEZ ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Łada" w Biłgoraju informuje, że jawny rejestr zbiorów prowadzony przez Admiinstratora Bezpieczeństwa Informacji dostępny jest w siedzibie Spółdzielni przy ul. 3-go Maja 40 w Biłgoraju pok. Nr 2.

» zobacz więcej
26-07-2013

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

Zasady selektywnej zbiórki odpadów w załączniku

» zobacz więcej