Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Łada” w Biłgoraju

Aktualności

07-05-2021

Przetarg na remont dachu budynku przy Pl. Wolności 10 w Biłgoraju.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju informuje, że ogłasza przetarg na  remont dachu budynku przy Pl. Wolności 10 w Biłgoraju. Sposób wykonania i szczegółowy zakres robót określają: przedmiar robót (zał. nr 1) oraz opis technologii jaka winna być zastosowana (zał. nr 2).

» zobacz więcej
06-05-2021

Planowana wycinka drzew przy ulicy Cegielniana 25 w Biłgoraju.

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju informuje mieszkańców budynku przy ulicy Cegielniana 25 w  Biłgoraju , że zamierza wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miasta Biłgoraj o wyrażenie zgody na nieodpłatne wycięcie drzew:

1.    Sosna – 2 szt. rosnące  przy budynku Cegielniana 25 od strony północnej.

2.    Świerk ­– 2 szt. rosnące przy budynku Cegielniana 25 od strony północnej.

» zobacz więcej
04-05-2021

Planowana wycinka drzewa przy ulicy Piłsudskiego 30 w Biłgoraju.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju informuje mieszkańców budynku przy ulicy Piłsudskiego 30 w  Biłgoraju , że zamierza wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miasta Biłgoraj o wyrażenie zgody na nieodpłatne wycięcie drzewa: Świerk – 1 szt. rosnące  przy budynku Piłsudskiego 30 od strony południowej.

» zobacz więcej
24-03-2021

INFORMACJA.

     W związku ze stanem epidemii koronowirusa wiele osób pracujących lub uczących się powróciło, do swoich miejsc zamieszkania potwierdza to wzrost ilości odpadów komunalnych.

» zobacz więcej
17-03-2021

Przetarg na wykonanie remontu kominów w budynkach przy ul. Nadstawnej 30A, Kościuszki 122 i Skłodowskiej 3 w Biłgoraju.

      Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju informuje, że ogłasza przetarg na wykonanie remontu kominów w budynkach przy ul. Nadstawnej 30A, Kościuszki 122 i Skłodowskiej 3 w Biłgoraju.

» zobacz więcej
15-03-2021

Planowana wycinka drzew Nadstawna C w Biłgoraju.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju informuje mieszkańców budynku przy ulicy Nadstawnej 58 , 60, 62 w Biłgoraju , że zamierza wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miasta Biłgoraj o wyrażenie zgody na nieodpłatne wycięcie  drzew  rosnących :

» zobacz więcej
25-02-2021

Przetarg na najem lokalu użytkowego Biłgoraj Kościuszki 33.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju informuje, że istnieje możliwość najmu lokalu użytkowego zlokalizowanego wBiłgoraju
przy ul. Kościuszki 33
o powierzchni użytkowej 49,1m2.

» zobacz więcej
18-01-2021

Koncepcja układu komunikacyjnego i oświetlenia ul. Sikorskiego 12,14, Porzeczna 16

   Do mieszkańców budynków Sikorskiego 12,14, Poprzeczna 16 w Biłgoraju

» zobacz więcej
23-09-2020

OGŁOSZENIE

W związku z wzrastającą liczbą zachorowań koronawirusem Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Łada" prosi o załatwianie spraw spółdzielczych drogą mailową, telefoniczną lub pocztową.

» zobacz więcej
23-09-2020

MOŻLIWOŚĆ NAJMU LOKALU PRZY PLACU WOLNOŚCI 5

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju informuje, że istnieje możliwość najmu lokalu użytkowego zlokalizowanego w Biłgoraju
przy Placu Wolności 5

1.     Lokal dwupoziomowy - powierzchnia użytkowa 344,75 m2

» zobacz więcej
08-06-2020

KONCEPCJA REMONTU I PRZEBUDOWY CIĄGÓW KOM.-NADSTAWNA C

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada”w Biłgoraju informuje mieszkańców zamieszkałych w budynkach przy ul.Nadstawnej  56, 56B, 58, 60, 62 w Biłgoraju że, jest opracowana koncepcja remontu wewnętrznej drogi osiedlowej, parkingów oraz chodników od ulicy Knappa do ulicy Aptecznej którą przedstawiamy Państwu poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

» zobacz więcej
11-05-2020

PRZYPOMNIENIE.ZMIANA TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W BIŁGORAJU.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju informuje o zmianie "Taryfy  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków". Szczegółowa informacja w załączniku.

» zobacz więcej
17-04-2020

NALICZANIE ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT

Terminowe regulowanie należności czynszowych jest istotne zarówno dla lokatora, jak i dla Spółdzielni.  Opłaty eksploatacyjne  płacone przez użytkowników lokali stanowią podstawę finansowania naszej działalności. Dokonywanie terminowych opłat eksploatacyjnych pozwala nam na bieżące, comiesięczne regulowanie naszych należności wobec dostawców i odbiorców zewnętrznych oraz podatków i opłat.

» zobacz więcej
08-04-2020

INFORMACJA DOT. CEN ENERGII CIEPLNEJ

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Łada" w Bilgoraju informuje, że od dnia 01.04.2020 r. zaczęła obowiązywać nowa taryfa dla ciepła. Cena energii cieplnej z głównej kotłowni miejskiej wzrosła o  ok. 5,7%.

Pomimo tego faktu Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu Spółdzielni podjęła decyzje o pozostawieniu zaliczek na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę na dotychczasowym poziomie.

» zobacz więcej
03-12-2019

INFORMACJA O WPROWADZENIU OPŁATY ZA SPUSZCZANIE I NAPEŁNIANIE WODY W INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Zarząd Spłdzielni Mieszkaniowej "Łada" podjął decyzję o wprowdzeniu opłaty za spuszczanie i napełnianie wody w instalacji centralnego ogrzewania zasobów Spółdzielni w wysokości 90 zł netto. Opłata dotyczy spuszczania wody, napełniania instalacji, kontrola poprawności wykonania prac tj. szczelności instalacji. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Prot.Zarządu Nr 33/19 z dnia 28.11.2019r

» zobacz więcej
31-07-2019

Ustalenie wysokości opłaty za usługi dodatkowe.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Łada" w Biłgoraju informuje,że z dniem 01.11.2019r wprowadza opłaty za usługi dodatkowe wykonywane na wniosek użytkowników lokali mieszkalnych i osób posiadających własnościowe prawo do lokali użytkowych oraz właścicieli lokali użytkowych związanych z wysyłką pism na wskazane adresy do korespondencji.( Uchwała Rady Nadzorczej nr 6/10/2019 z dnia 29 .07.2019r)

» zobacz więcej
04-07-2019

Ogłoszenie dotyczące rozliczeń kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju informuje, że podczas odczytów  wodomierzy w mieszkaniach zostało zarejestrowane miedzy innymi działanie elektromagnesów, przepływy wsteczne wody, uszkodzenia wodomierzy. Będziemy sprawdzać wszystkie informacje o nieprawidłowościach. Przypominamy mieszkańcom naszych zasobów , że będziemy stosować się do uregulowań zawartych w obowiązujących ustawach a także zawartych w statucie i regulaminach. W szczególności prosimy o zapoznanie się z  „Zasadami rozliczania kosztów wody i odprowadzenia ścieków” (strona internetowa spółdzielni, zakładka – podstawy prawne).

» zobacz więcej
22-12-2016

Informacja w sprawie dofinansowania stolarki okiennej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju od 1 stycznia 2017 roku

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju informuje , że na podstawie § 3 ust. 2 pkt 3 „Regulaminu tworzenia i wydatkowania środków funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych„ cytuję : „§3 ust 2 Środki funduszu remontowego wspólnego  przeznaczone są na:  pkt 3 koszty robocizny wymiany stolarki okiennej i drzwi balkonowych w lokalach mieszkalnych  w wysokości ustalonej przez Zarząd. Nie dotyczy właścicieli lokali i posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie będących członkami Spółdzielni ,”

» zobacz więcej
20-10-2015

REJESTR ZBIORÓW PROWADZONY PRZEZ ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Łada" w Biłgoraju informuje, że jawny rejestr zbiorów prowadzony przez Admiinstratora Bezpieczeństwa Informacji dostępny jest w siedzibie Spółdzielni przy ul. 3-go Maja 40 w Biłgoraju pok. Nr 2.

» zobacz więcej