Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Łada” w Biłgoraju

Aktualności

30-11-2022

Informacja w sprawie zmiany stawek opłat eksploatacyjnych z dniem 01.12.2022r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju uprzejmie informuje, że na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej nr 7/8/22 z dn. 22.08.2022 r. od dnia 01.12.2022 r. zmianie ulegną stawki eksploatacji oraz funduszu remontowego w budynkach mieszkalnych  Spółdzielni.

» zobacz więcej
23-11-2022

Przetarg na wykonanie malowania klatek schodowych w budynkach przy ul. Ogrodowa 2, Sienkiewicza 14, Kościuszki 97 w Biłgoraju.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju informuje, że ogłasza przetarg na  wykonanie malowania klatek schodowych w budynkach  przy ul. Ogrodowa 2, Sienkiewicza 14, Kościuszki 97 w Biłgoraju.

» zobacz więcej
07-11-2022

Koncepcja układu komunikacyjnego dla nieruchomości położonej przy ul. Piłsudskiego 18.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada" w Biłgoraju informuje , że wykonana została
koncepcja układu komunikacyjnego dla nieruchomości położonej przy
ul. Piłsudskiego 18.

» zobacz więcej
27-10-2022

Planowana wycinka drzewa przy ulicy Kościuszki 30 w Biłgoraju.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju informuje mieszkańców budynku przy ulicy Kościuszki 30 w  Biłgoraju , że zamierza wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miasta Biłgoraj o wyrażenie zgody na nieodpłatne wycięcie drzewa:

» zobacz więcej
27-10-2022

Planowana wycinka drzewa przy ulicy 3 Maja 44 w Biłgoraju.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju informuje mieszkańców budynku przy ulicy 3 Maja 44 w  Biłgoraju , że zamierza wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miasta Biłgoraj o wyrażenie zgody na nieodpłatne wycięcie drzewa:

» zobacz więcej
19-09-2022

ROZPOCZĘCIE SEZONU GRZEWCZEGO.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Łada" w Biłgoraju zleciła z dniem 20.09.2022r rozpoczęcie dostaw energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania.

» zobacz więcej
21-06-2022

Informacja o źródłach ciepła w zasobach Spółdzielni.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju informuje, że jako Zarządca nieruchomości złożył deklarację  dot. źródła ciepła i źródła spalania dla wszystkich budynków i lokali będących w zasobach Spółdzielni.

» zobacz więcej
15-06-2022

Koncepcja układu komunikacyjnego Kościuszki 99,101 , B.M.Cassino 18 i 20.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Łada,, w Biłgoraju przedstawia koncepcję układu komunikacyjnego  do zaopiniowania i wniesienia uwag przez mieszkańców.

» zobacz więcej
13-12-2021

Układ komunikacyjny-Biłgoraj ul. Nadstawna 36-50.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Lada" w Biłgoraju przedstawia projekt układu komunikacyjnego po wprowadzeniu zmian zgłoszonych przez mieszkańców osiedla Nadstawna.

» zobacz więcej
05-11-2021

Najem lokalu użytkowego Biłgoraj Plac Wolności 5.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju informuje, że istnieje możliwość najmu lokalu użytkowego zlokalizowanego w Biłgoraju
przy Placu Wolności 5 o pow. użytk. 344,75 m2


» zobacz więcej
05-07-2021

ZMIANA TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W BIŁGORAJU.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju informuje o zmianie "Taryfy  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków". Szczegółowa informacja w załączniku.

» zobacz więcej
24-03-2021

INFORMACJA.

     W związku ze stanem epidemii koronowirusa wiele osób pracujących lub uczących się powróciło, do swoich miejsc zamieszkania potwierdza to wzrost ilości odpadów komunalnych.

» zobacz więcej
18-01-2021

Koncepcja układu komunikacyjnego i oświetlenia ul. Sikorskiego 12,14, Porzeczna 16

   Do mieszkańców budynków Sikorskiego 12,14, Poprzeczna 16 w Biłgoraju

» zobacz więcej
23-09-2020

OGŁOSZENIE

W związku z wzrastającą liczbą zachorowań koronawirusem Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Łada" prosi o załatwianie spraw spółdzielczych drogą mailową, telefoniczną lub pocztową.

» zobacz więcej
17-04-2020

NALICZANIE ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT

Terminowe regulowanie należności czynszowych jest istotne zarówno dla lokatora, jak i dla Spółdzielni.  Opłaty eksploatacyjne  płacone przez użytkowników lokali stanowią podstawę finansowania naszej działalności. Dokonywanie terminowych opłat eksploatacyjnych pozwala nam na bieżące, comiesięczne regulowanie naszych należności wobec dostawców i odbiorców zewnętrznych oraz podatków i opłat.

» zobacz więcej
08-04-2020

INFORMACJA DOT. CEN ENERGII CIEPLNEJ

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Łada" w Bilgoraju informuje, że od dnia 01.04.2020 r. zaczęła obowiązywać nowa taryfa dla ciepła. Cena energii cieplnej z głównej kotłowni miejskiej wzrosła o  ok. 5,7%.

Pomimo tego faktu Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu Spółdzielni podjęła decyzje o pozostawieniu zaliczek na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę na dotychczasowym poziomie.

» zobacz więcej
03-12-2019

INFORMACJA O WPROWADZENIU OPŁATY ZA SPUSZCZANIE I NAPEŁNIANIE WODY W INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Zarząd Spłdzielni Mieszkaniowej "Łada" podjął decyzję o wprowdzeniu opłaty za spuszczanie i napełnianie wody w instalacji centralnego ogrzewania zasobów Spółdzielni w wysokości 90 zł netto. Opłata dotyczy spuszczania wody, napełniania instalacji, kontrola poprawności wykonania prac tj. szczelności instalacji. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Prot.Zarządu Nr 33/19 z dnia 28.11.2019r

» zobacz więcej
31-07-2019

Ustalenie wysokości opłaty za usługi dodatkowe.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Łada" w Biłgoraju informuje,że z dniem 01.11.2019r wprowadza opłaty za usługi dodatkowe wykonywane na wniosek użytkowników lokali mieszkalnych i osób posiadających własnościowe prawo do lokali użytkowych oraz właścicieli lokali użytkowych związanych z wysyłką pism na wskazane adresy do korespondencji.( Uchwała Rady Nadzorczej nr 6/10/2019 z dnia 29 .07.2019r)

» zobacz więcej
04-07-2019

Ogłoszenie dotyczące rozliczeń kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju informuje, że podczas odczytów  wodomierzy w mieszkaniach zostało zarejestrowane miedzy innymi działanie elektromagnesów, przepływy wsteczne wody, uszkodzenia wodomierzy. Będziemy sprawdzać wszystkie informacje o nieprawidłowościach. Przypominamy mieszkańcom naszych zasobów , że będziemy stosować się do uregulowań zawartych w obowiązujących ustawach a także zawartych w statucie i regulaminach. W szczególności prosimy o zapoznanie się z  „Zasadami rozliczania kosztów wody i odprowadzenia ścieków” (strona internetowa spółdzielni, zakładka – podstawy prawne).

» zobacz więcej
22-12-2016

Informacja w sprawie dofinansowania stolarki okiennej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju od 1 stycznia 2017 roku

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju informuje , że na podstawie § 3 ust. 2 pkt 3 „Regulaminu tworzenia i wydatkowania środków funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych„ cytuję : „§3 ust 2 Środki funduszu remontowego wspólnego  przeznaczone są na:  pkt 3 koszty robocizny wymiany stolarki okiennej i drzwi balkonowych w lokalach mieszkalnych  w wysokości ustalonej przez Zarząd. Nie dotyczy właścicieli lokali i posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie będących członkami Spółdzielni ,”

» zobacz więcej
20-10-2015

REJESTR ZBIORÓW PROWADZONY PRZEZ ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Łada" w Biłgoraju informuje, że jawny rejestr zbiorów prowadzony przez Admiinstratora Bezpieczeństwa Informacji dostępny jest w siedzibie Spółdzielni przy ul. 3-go Maja 40 w Biłgoraju pok. Nr 2.

» zobacz więcej