Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Łada” w Biłgoraju

Aktualności

23-03-2020

Godziny pracy Spółdzielni

W związku z epidemia koronawirusa Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Łada" w Biłgoraju postanowił od dnia 23.03.2020 do odwołania prowadzić obsługe interesantów w godzinach:

Poniedziałek godz. 8.00 - 15.00

Wtorek - Piątek godz. 7.00.- 14.00

 

 

» zobacz więcej
11-03-2020

OGŁOSZENIE

W związku z wzrastającą liczbą zachorowań koronawirusem Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Łada" prosi o załatwianie spraw spółdzielczych drogą mailową, telefoniczną lub pocztową.

» zobacz więcej
06-03-2020

Przetarg na remont balkonów.

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju informuje, że ogłasza przetarg na  wykonanie remontu balkonów w budynku  przy ul. Widok 10, Kościuszki 99, 101w Biłgoraju.

» zobacz więcej
02-03-2020

Najem lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 39 w Biłgoraju.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju informuje, że istnieje możliwość najmu lokalu użytkowego zlokalizowanego wBiłgoraju
przy ul. Kościuszki 39
o powierzchni użytkowej 65,5 m2.

» zobacz więcej
25-02-2020

Przetarg na docieplenia budynków Sienkiewicza 2 ściana północna oraz Pl. Wolności 5.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju ogłasza przetarg na wykonanie docieplenia budynków:

w Biłgoraju ul. Sienkiewicza 2 ściana północna oraz Pl. Wolności 5.

» zobacz więcej
25-02-2020

Przetarg na najem lokalu użytkowego ul. Nadstawna 56A.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju informuje, że istnieje możliwość najmu lokalu użytkowego zlokalizowanego wBiłgoraju przy
ul. Nadstawnej 56A
o powierzchni użytkowej 223,41 m2 wraz z powierzchnią piwnicy 26,60 m2.

» zobacz więcej
10-02-2020

Planowana wycinka drzew przy ulicy Sienkiewicza 14 w Biłgoraju.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Łada ,, w Biłgoraju informuje mieszkańców budynku Sienkiewicza 14, że zamierza wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miasta Biłgoraj o wyrażenie zgody na nieodpłatne wycięcie czterech sztuk drzew – sosen rosnących przy budynku Sienkiewicza 14.

» zobacz więcej
03-12-2019

INFORMACJA O WPROWADZENIU OPŁATY ZA SPUSZCZANIE I NAPEŁNIANIE WODY W INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Zarząd Spłdzielni Mieszkaniowej "Łada" podjął decyzję o wprowdzeniu opłaty za spuszczanie i napełnianie wody w instalacji centralnego ogrzewania zasobów Spółdzielni w wysokości 90 zł netto. Opłata dotyczy spuszczania wody, napełniania instalacji, kontrola poprawności wykonania prac tj. szczelności instalacji. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Prot.Zarządu Nr 33/19 z dnia 28.11.2019r

» zobacz więcej
31-07-2019

Ustalenie wysokości opłaty za usługi dodatkowe.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Łada" w Biłgoraju informuje,że z dniem 01.11.2019r wprowadza opłaty za usługi dodatkowe wykonywane na wniosek użytkowników lokali mieszkalnych i osób posiadających własnościowe prawo do lokali użytkowych oraz właścicieli lokali użytkowych związanych z wysyłką pism na wskazane adresy do korespondencji.( Uchwała Rady Nadzorczej nr 6/10/2019 z dnia 29 .07.2019r)

» zobacz więcej
04-07-2019

Ogłoszenie dotyczące rozliczeń kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju informuje, że podczas odczytów  wodomierzy w mieszkaniach zostało zarejestrowane miedzy innymi działanie elektromagnesów, przepływy wsteczne wody, uszkodzenia wodomierzy. Będziemy sprawdzać wszystkie informacje o nieprawidłowościach. Przypominamy mieszkańcom naszych zasobów , że będziemy stosować się do uregulowań zawartych w obowiązujących ustawach a także zawartych w statucie i regulaminach. W szczególności prosimy o zapoznanie się z  „Zasadami rozliczania kosztów wody i odprowadzenia ścieków” (strona internetowa spółdzielni, zakładka – podstawy prawne).

» zobacz więcej
16-04-2019

Informacja na temat wywozu śmieci.

Drodzy Mieszkańcy !

 

proszę pamiętać o obowiązku przeprowadzenia prawidłowej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

» zobacz więcej
01-01-2019

ZMIANA STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ Łada” w Biłgoraju zawiadamia, że zgodnie z „Ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” oraz uchwałą Rady Miasta Biłgoraj od 1 lipca 2013 roku obowiązuje rozliczenie odpadów komunalnych od liczby osób zamieszkałych w danym lokalu.
 

» zobacz więcej
12-09-2018

ZMIANA TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W BIŁGORAJU.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju informuje o zmianie "Taryfy  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków". Szczegółowa informacja w załączniku.

» zobacz więcej
12-09-2018

ZMIANA TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W GORAJU I TARNOGRODZIE.

Gmina Goraj i Tarnogrodzki Zakład Komunalny  informują o zmianie "Taryf  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków". Szczegółowa informacja w załączniku.

» zobacz więcej
23-08-2018

NALICZANIE ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT

Zintegrowany System Informatyczny  Unisoft   funkcjonuje w Spółdzielni od 2010 roku i jest stale rozbudowywany o nowe funkcje i rozwiązania. Jednym z nich jest Elektroniczne Biuro  Obsługi Klienta, które  ma  możliwość podglądu salda odsetek naliczanych  od nieterminowych wpłat.  Saldo odsetek  pojawia się także w pismach wysyłanych do  mieszkańców  dotyczących  wysokości  opłat, rozliczenia wody itp.

» zobacz więcej
22-12-2016

Informacja w sprawie dofinansowania stolarki okiennej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju od 1 stycznia 2017 roku

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju informuje , że na podstawie § 3 ust. 2 pkt 3 „Regulaminu tworzenia i wydatkowania środków funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych„ cytuję : „§3 ust 2 Środki funduszu remontowego wspólnego  przeznaczone są na:  pkt 3 koszty robocizny wymiany stolarki okiennej i drzwi balkonowych w lokalach mieszkalnych  w wysokości ustalonej przez Zarząd. Nie dotyczy właścicieli lokali i posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie będących członkami Spółdzielni ,”

» zobacz więcej
20-10-2015

REJESTR ZBIORÓW PROWADZONY PRZEZ ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Łada" w Biłgoraju informuje, że jawny rejestr zbiorów prowadzony przez Admiinstratora Bezpieczeństwa Informacji dostępny jest w siedzibie Spółdzielni przy ul. 3-go Maja 40 w Biłgoraju pok. Nr 2.

» zobacz więcej
26-07-2013

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

Zasady selektywnej zbiórki odpadów w załączniku

» zobacz więcej