Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Łada” w Biłgoraju

Aktualności

29-09-2017

OGŁOSZENIE O ZAGOSPODAROWANIU TERENU ZIELENIĄ NA OSIEDLU OGRODY

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju informuje, że projekt zagospodarowania terenu zielenią jest do wglądu w biurze Spółdzielni pokój nr 7 w wersji papierowej i poniżej w wersji elektronicznej plik PDF. Wszelkie uwagi do projektu prosimy zgłaszać na piśmie w biurze Spółdzielni w terminie do końca października 2017r.

Projekt zagospadrowania terenu zielenią (PDF)

» zobacz więcej
05-01-2017

ZMIANA STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ Łada” w Biłgoraju zawiadamia, że zgodnie z „Ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” oraz uchwałą Rady Miasta Biłgoraj od 1 lipca 2013 roku obowiązuje rozliczenie odpadów komunalnych od liczby osób zamieszkałych w danym lokalu.
 

» zobacz więcej
22-12-2016

REGULAMIN ROZLICZANIA GOSPODARKI CIEPLNEJ

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju informuje, że w dniu 19.12.2016r. został uchwalony przez Radę Nadzorczą nowy regulamin rozliczania gospodarki cieplnej. Termin obowiązywania - od 1.01.2017r.

» zobacz więcej
22-12-2016

Informacja w sprawie dofinansowania stolarki okiennej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju od 1 stycznia 2017 roku

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju informuje , że na podstawie § 3 ust. 2 pkt 3 „Regulaminu tworzenia i wydatkowania środków funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych„ cytuję : „§3 ust 2 Środki funduszu remontowego wspólnego  przeznaczone są na:  pkt 3 koszty robocizny wymiany stolarki okiennej i drzwi balkonowych w lokalach mieszkalnych  w wysokości ustalonej przez Zarząd. Nie dotyczy właścicieli lokali i posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie będących członkami Spółdzielni ,”

» zobacz więcej
30-12-2015

ZMIANA TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Przedsębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju informuje o zmianie "Taryfy  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków" od dnia 1 stycznia 2016 r. Szczegółowa informacja w załączniku.

» zobacz więcej
20-10-2015

REJESTR ZBIORÓW PROWADZONY PRZEZ ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Łada" w Biłgoraju informuje, że jawny rejestr zbiorów prowadzony przez Admiinstratora Bezpieczeństwa Informacji dostępny jest w siedzibie Spółdzielni przy ul. 3-go Maja 40 w Biłgoraju pok. Nr 2.

» zobacz więcej
28-02-2015

NALICZANIE ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT

Zintegrowany System Informatyczny  Unisoft   funkcjonuje w Spółdzielni od 2010 roku i jest stale rozbudowywany o nowe funkcje i rozwiązania.

Takim nowym rozwiązaniem jest Elektroniczne Biuro  Obsługi Klienta.  W IV kwartale 2013 roku  rozbudowano je o możliwość podglądu salda odsetek, które Spółdzielnia nalicza od nieterminowych wpłat.  Saldo odsetek  będzie się także pojawiało w pismach wysyłanych do  mieszkańców  dotyczących  wysokości  opłat, rozliczenia wody itp.

» zobacz więcej
05-02-2015

APEL

26-07-2013

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

Zasady selektywnej zbiórki odpadów w załączniku

» zobacz więcej