Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Łada” w Biłgoraju

Aktualności

25-02-2021

Przetarg na najem lokalu użytkowego Biłgoraj Kościuszki 33.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju informuje, że istnieje możliwość najmu lokalu użytkowego zlokalizowanego wBiłgoraju
przy ul. Kościuszki 33
o powierzchni użytkowej 49,1m2.

Chętnych prosimy o składanie ofert w zaklejonych kopertach z podaniem branży oraz stawki eksploatacji netto za 1 m2.
Minimalna stawka za powierzchnię użytkową 14,90 zł/m2 +VAT plus media.
Przed przystąpieniem do przetargu należy uiścić wadium w kwocie2000 zł
na konto nr 53 9602 0007 0000 0257 2000 0001, a kserokopię wpłaty należy dołączyć do oferty.

Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ Przetarg na najem lokalu Biłgoraj ul. Kościuszki 33 49,1 m2” należy składać w sekretariacie Spółdzielni
do dnia 15.03.2021 do godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2021 o godz. 12.15
Przetarg może być unieważniony lub odwołany bez podania przyczyny.

« powrót