Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Łada” w Biłgoraju

Aktualności

30-06-2020

Najem dwupoziomowego lokalu użytkowego zlokalizowanego w Biłgoraju przy Placu Wolności 5.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju informuje, że istnieje możliwość najmu lokalu użytkowego zlokalizowanego
Biłgoraju przy Placu Wolności 5

1.  Lokal dwupoziomowy - powierzchnia użytkowa 344,75 m2

2.     Parter – powierzchnia użytkowa 36 m2.

Chętnych prosimy o składanie ofert w zaklejonych kopertach z podaniem branży oraz stawki eksploatacji netto za 1 m2.
Minimalna stawka:

1.     za powierzchnię użytkową 344,75 m2- 9,20 zł/m2 +VAT plus media

2.     za powierzchnię użytkową 36 m2- 19,80 zł/m2 +VAT plus media

Przed przystąpieniem do przetargu należy uiścić wadium w kwocie 5000 zł
na konto nr 53 9602 0007 0000 0257 2000 0001, a kserokopię wpłaty należy dołączyć do oferty.

            Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ Przetarg na najem lokalu Biłgoraj Plac Wolności 5” należy składać w sekretariacie Spółdzielni
do dnia 27.07.2020 do godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.07.2020 o godz. 12.15
 

Przetarg może być unieważniony lub odwołany bez podania przyczyny.

Zdjęcia dla wpisu

« powrót