Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Łada” w Biłgoraju

Aktualności

02-03-2020

Najem lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 39 w Biłgoraju.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju informuje, że istnieje możliwość najmu lokalu użytkowego zlokalizowanego wBiłgoraju
przy ul. Kościuszki 39
o powierzchni użytkowej 65,5 m2.

Chętnych prosimy o składanie ofert w zaklejonych kopertach z podaniem branży oraz stawki eksploatacji netto za 1 m2.
Minimalna stawka za powierzchnię użytkową 28,00 zł/m2 +VAT plus media.
Przed przystąpieniem do przetargu należy uiścić wadium w kwocie3800 zł
na konto nr 53 9602 0007 0000 0257 2000 0001, a kserokopię wpłaty należy dołączyć do oferty.

          Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ Przetarg na najem lokalu Biłgoraj ul. Kościuszki 39” należy składać w sekretariacie Spółdzielni
do dnia 16.03.2020 do godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.03.2020 o godz. 12.15
Lokal dostępny od 01.04.2020 r.

Przetarg może być unieważniony lub odwołany bez podania przyczyny.

Zdjęcia dla wpisu

« powrót