Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Łada” w Biłgoraju

Aktualności

25-02-2020

Przetarg na najem lokalu użytkowego ul. Nadstawna 56A.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju informuje, że istnieje możliwość najmu lokalu użytkowego zlokalizowanego wBiłgoraju przy
ul. Nadstawnej 56A
o powierzchni użytkowej 223,41 m2 wraz z powierzchnią piwnicy 26,60 m2.

Chętnych prosimy o składanie ofert w zaklejonych kopertach z podaniem branży oraz stawki eksploatacji netto za 1 m2.
Minimalna stawka za powierzchnię użytkową 7,20 zł/m2 +VAT plus media
oraz za powierzchnię piwnicy 1 zł/m2.
Przed przystąpieniem do przetargu należy uiścić wadium w kwocie 5000 zł
na konto nr 53 9602 0007 0000 0257 2000 0001, a kserokopię wpłaty należy dołączyć do oferty.

          Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ Przetarg na najem lokalu Biłgoraj ul. Nadstawna 56A” należy składać w sekretariacie Spółdzielni
do dnia 12.03.2020 do godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2020 o godz. 12.15

Przetarg może być unieważniony lub odwołany bez podania przyczyny.

Zdjęcia dla wpisu

« powrót