Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Łada” w Biłgoraju

Aktualności

03-02-2020

Zapytanie o cenę remontu kominów.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju informuje, że poszukuje wykonawcy remontu kominów w budynku przy ul. Sienkiewicza 31 w Biłgoraju.

1. Zakres prac obejmujących remont kominów;

- zabezpieczenie połaci dachowej w obrębie remontowanych kominów przed uszkodzeniem pokrycia papowego,

- demontaż istniejących daszków metalowych,

- wyrównanie ścianek kominów,

- montaż nasad kominowych na stałe do istniejących kominów wraz z turbowentem,

- uzupełnienie ubytków w części betonowej kominów,

- pomalowanie kominów farbą silikonową,

Nasady należy wykonać na podstawie załączonych rysunków (zał. Nr.1, 2, 3 ).

Przed przystąpieniem do prac przy nasadach należy sprawdzić wymiary kominów                           z natury.

Nasady kominowe należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm, następnie galwanizowane / cynkowanie ogniowe /.

Należy zastosować Turbowenty typu T 250 OCAL – B-S DARCO.

W cenie całości prac należy uwzględnić również zabezpieczenie przed dostawaniem się wody opadowej do przewodów kominowych, oraz roboty porządkowe i wywiezienie zdemontowanych materiałów na bazę Spółdzielni – elementy metalowe.

Termin wykonania: do 1.07. 2020 r. Okres gwarancji minimum 3 lata.

2. W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o przedłożenie:

- koszt wykonania całości prac (bez VAT )

- wyceny jednostkowej poszczególnych nasad w/g wymiarów wraz z montażem, uwzględniając zakres prac zgodnie z pkt. 1

- nośniki kosztów w przypadku robót dodatkowych,

- okresu gwarancji na zastosowane materiały i wykonane prace,

- terminu rozpoczęcia prac,

- terminu płatności faktury,

- oświadczenie RODO (zgodnie z załącznikiem).

Rozliczenie ostateczne nastąpi po zgłoszeniu o zakończeniu i odbiorze robót.

Oferty należy składać do dnia 27. 02. 2020 roku do godziny 12 00

W zaklejonych kopertach w sekretariacie spółdzielni z napisem „Oferta na remont kominów” ( decyduje termin wpływu do Spółdzielni).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania o cenę bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania
nasady kominowe » zobacz/pobierz
Oświadczenie RODO » zobacz/pobierz

« powrót