Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Łada” w Biłgoraju

Aktualności

24-01-2020

Planowana wycinka drzewa przy ulicy Cegielniana 37 w Biłgoraju.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju informuje mieszkańców budynku przy ulicy Cegielniana 37 w  Biłgoraju , że zamierza wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miasta Biłgoraj o wyrażenie zgody na nieodpłatne wycięcie drzewa: Octowiec – 1 szt. Tuja – 1 szt. Modrzew – 1 szt. Świerk – 1 szt. rosnące  przy budynku Cegielniana 37

Uwagi w przedmiotowej sprawie prosimy zgłaszać na piśmie w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej.

« powrót