Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Łada” w Biłgoraju

Aktualności

16-04-2019

Informacja na temat wywozu śmieci.

Drodzy Mieszkańcy !

 

proszę pamiętać o obowiązku przeprowadzenia prawidłowej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Pragnę poinformować, że odbiór odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców SM ”Łada” odbywa się wyłącznie w wyznaczonym terminie, w związku z tym proszę o wystawianie odpadów wielkogabarytowych przy kontenerach lub pojemnikach na odpady zmieszane 24 godziny przed terminem odbioru tych odpadów lub wywiezienie we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „LAMUSOWNIA”, ul. Krzeszowska 65 Bw Biłgoraju, od wtorku do piątku w godzinach 10.00 - 18.00 i w soboty w godzinach 7.00 - 15.00.

 

 

 

NIE ZABIERAMY !

Odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady wytworzone w gospodarstwach domowych podczas remontu): gruz, okna, styropian, drzwi, wanny, umywalki, muszle klozetowe, grzejniki, płytki, drewno, należy we własnym zakresie dostarczyć bezpośrednio do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „LAMUSOWNIA” ul. Krzeszowska 65 B.

Odpady części samochodowych powstałych w trakcie naprawy pojazdów  - nie są odpadami komunalnymi - do przyjęcia  takich odpadów jest obowiązany przedsiębiorca prowadzący stację demontażu pojazdów za dodatkową opłatą.

 

 

BURMISTRZ MIASTA BIŁGORAJ

 

                                      

Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych w 2019 r. w SM „ŁADA” :

2 kwietnia, 7 maja, 4 czerwca, 2 lipca 6 sierpnia, 3 września, 1 października, 5 listopada, 3 grudnia.

« powrót